Zespół Szkół

szkola w czudcu

Rodzaj placówki: Szkoła

Adres: ul. Parkowa 7, 38-120 Czudec

Strona internetowa: www.zs-czudec.itl.pl

Kontakt: tel. 17 / 277 10 13

logo zs w czudcu

Opis:

Kierunki kształcenia

Liceum Ogólnokształcące:
– oddział sportowy ( piłka siatkowa) – przedmioty w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, języki obce: j. angielski , j. niemiecki, j. hiszpański – do wyboru, obozy szkoleniowe – letni i zimowy
– oddział strażacko – ratowniczy – przedmioty w zakresie rozszerzonym: fizyka, chemia , języki obce: j. angielski , j. niemiecki, j. hiszpański – do wyboru, obozy szkoleniowe – letni i zimowy

Technikum w zawodach:
– technik żywienia i usług gastronomicznych
– technik hotelarstwa
– technik obsługi turystycznej – nowość
– kelner
– technik budownictwa
– technik architektury krajobrazu

Zasadnicza Szkoła Zawodowa:
– kucharz, cukiernik, fryzjer, sprzedawca, murarz-tynkarz, cieśla, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz inne zawody,
– nowość operator przemysłu ceramicznego,
– nowość pracownik pomocniczy obsługi hotelowej – tu kształcenie wyłącznie dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim

Szkoła oferuje:
– obiekty przystosowane do potrzeb  młodzieży niepełnosprawnej ruchowo w normie intelektualnej
– multimedialne pracownie przedmiotowe wyposażone w nowoczesny sprzęt dydaktyczny
– wysokiej klasy sprzęt specjalistyczny do kształcenia zawodowego
– kształcenie z zastosowaniembranżowych programów komputerowych, in. Dieta 5, Norma Pro
– Centrum Kształcenia Praktycznego  – innowacyjny ośrodek kształcenia młodzieży z zakresu przedmiotów gastronomicznych i hotelarskich
– różnorodne formy wsparcia rozwoju umiejętnościuczniów realizowane w ramach projektów unijnych w kraju i za granicą (Niemcy, Hiszpania, Włochy)
– wykwalifikowaną kadrę nauczycieli, wśród których są egzaminatorzy oraz autorzy standardów i materiałów egzaminacyjnych.