Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego

szkola-wojslawice

Rodzaj placówki: Szkoła

Adres: Wojsławice 118, 98-220 Zduńska Wola

Strona internetowa: www.wojslawice.ksiezyc.pl

Kontakt: tel./fax. 43/825 14 90

logo-wojslawice

Opis:

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego ma siedzibę na miejscu dawnego majątku ziemskiego rodziny Siemiątkowskich. Aktualnie do szkoły w Wojsławicach uczęszcza około  400 uczniów w wieku 16-20 lat. Uczniowie pochodzą  z terenu okolicznych małych miast i wsi  naszego powiatu oraz z powiatów ościennych. Szkoła położona jest na wsi w centrum Polski, ok. 50 km od Łodzi. Kształci w  zawodach: technik rolnik, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik  mechanik i operator pojazdów  i maszyn rolniczych oraz liceum o charakterze policyjnym i pożarniczym. Prowadzimy również kwalifikacyjne kursy zawodowe: T.5 Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych, T.6 Sporządzanie potraw I napojów, T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych,  R.3 Prowadzenie produkcji rolniczej, R.6 Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie, R.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej.

Przygotowujemy naszą młodzież do dalszego kształcenia lub do podjęcia zatrudnienia. Integralną częścią prowadzonego przez szkołę procesu kształcenia jest kształcenie zawodowe. Jakość tego kształcenia jest realnym wyznacznikiem konkurencyjności absolwentów na rynku pracy, zależy nam więc na ciągłym podnoszeniu jego poziomu. Z chwilą uzyskania przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej zyskaliśmy ogromny potencjał możliwości rozwojowych oraz fantastyczne poszerzenie rynku pracy. Szkoła zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę zaangażowanych nauczycieli zawodu. Większość z nich to nauczyciele dyplomowani, którzy uczestniczyli w innych projektach podnoszących kwalifikacje swoich uczniów. Uczniowie nasi to laureaci konkursów i olimpiad. Osiągamy sukcesy w konkursach na szczeblu ogólnopolskim, m.in. Kuchnia Polska na Mazowszu, Tradycyjne Smaki Regionu, EXPO SWEET- Mistrzostwa Polski Uczniów Szkół Cukierniczych i Gastronomicznych, Mistrzostwa Polski Kelnerów – Junior Waiter.