Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr. 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie

Rodzaj placówki: Szkoła

Adres: ul. Zdunowska 81, 63-700 Krotoszyn

Strona internetowa: www.zspnr3.com.pl 

Kontakt: tel./fax 062/725-23-48

logo_szkoly

 

Opis:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie, czyli  popularna „Trójka” oferuje naukę w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1 oraz Technikum nr 3.  

Naszej szkole przyświeca hasło: „Mam zawód – mam pracę”.

Kształcimy w następujących zawodach: 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa:

– operator maszyn i urządzeń odlewniczych,
– operator obrabiarek skrawających, 
– sprzedawca, 
– fryzjer, 
– kucharz, 
– ślusarz ,
– w klasach wielozawodowych można podjąć naukę  we wszystkich zawodach. 

Technikum:

– technik kelner, 
– technik elektryk, 
– Technik mechanik,
– technik hotelarstwa. 

Uczniowie i nauczyciele mają do dyspozycji nowoczesne, doskonale wyposażone pracownie: gastronomiczno – kelnerska, sprzedaży, elektryczna, mechaniczna, fryzjerska.

Kierunki kształcenia są skorelowane z wymaganiami rynku pracy, innowacjami i postępem technologicznym przybierającym stale dynamiczny rozwój. Działalność szkoły oparta jest na stałej współpracy z instytucjami, przedsiębiorstwami, uczelniami wyższymi z całego kraju i ekspertami z poszczególnych branży.

Najważniejszym zadaniem jakie stawia sobie szkoła jest doskonałe przygotowanie uczniów do egzaminów zawodowych, a w konsekwencji wykwalifikowanej, profesjonalnej kadry pracowniczej .

Szkoła szczyci się coroczną ,bardzo wysoką zdawalnością na egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Za wysokie wyniki nauczania Technikum nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie otrzymało znak jakości Brązowej Szkoły w rankingu Perspektyw dla techników 2015. W uznaniu dla dorobku placówki wraz z firmą Mahle 12.06.2015 roku szkoła została uhonorowana Nagrodą Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego.

Już od wielu lat szkoła ściśle współpracuje z wieloma renomowanymi zakładami m.in. z zakładem MAHLE Polska Sp. z o.o., z którą została zawarta umowa o współpracy dydaktycznej w zakresie tworzenia klas patronackich a tym samym o wsparciu procesu kształcenia w klasach patronackich. 

Wielkim sukcesem szkoły jest także wyjątkowo dynamiczny rozwój kształcenia w zawodach gastronomicznych (kucharz, kelner) oraz w nowym kierunku technik hotelarz. Swoje zawodowe szlify mogą oni poszerzać odbywając praktyki w trzy- i czterogwiazdkowych restauracjach i hotelach w Niemczech, Grecji oraz Szwecji. Było to wyjątkowe doświadczenie dla młodocianych pracowników. Uczniowie podnoszą dzięki temu swoje kwalifikacje zawodowe i umiejętności komunikacyjne w języku angielskim i niemieckim. 

Nasza szkoła tętni życiem. Tu zawsze coś się dzieje! 

Nie sposób wyliczyć wszystkich szkolnych imprez i uroczystości. 

Jak mówią uczniowie:

Idę do Trójki! Potem zawsze znajdę dobrą pracę!   

TO „SZKOŁA WARTA WYBORU”! ZAPRASZAMY!!!!