Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr. 3 im. Ks. E. Roszczynialskiego

szkola wejherowo

Rodzaj placówki: Szkoła

Adres: ul. Budowlanych 2, 84-200 Wejherowo

Strona internetowa: www.zsp3.wejher.pl

Kontakt: tel./fax. 58 /672 14 49

logo wejhorowo

Opis:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Ks. Edmunda Roszczynialskiego w Wejherowie jest jedną z największych placówek w powiecie wejherowskim. W skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Wejherowie wchodzą:

IV Liceum Ogólnokształcące z klasą sportową z edukacją pożarniczą

Technikum Nr 2 z oddziałami w zawodach:
– technik ekonomista
– technik handlowiec
– technik żywienia i usług gastronomicznych
– technik organizacji usług gastronomicznych
– technik hotelarstwa
– technik informatyki
– technik logistyk
– technik spedytor

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 z oddziałami:
– sprzedawca
– kucharz

Szkoła Policealna Nr 2 dla Dorosłych z oddziałami:
– technik administracji
– technik rachunkowości

III Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe dla Dorosłych.

Oferta edukacyjna szkoły cieszy się dużą popularnością wśród absolwentów gimnazjów, a także wychodzi naprzeciw  zapotrzebowaniu lokalnego rynku pracy. Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności nie tylko w najlepszych podmiotach gospodarczych Wejherowa, Trójmiasta i okolicznych powiatów, ale również odbywają praktyki zawodowe w zaprzyjaźnionych hotelach Turyngii w Niemczech. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom edukacyjnym osób dorosłych oraz absolwentów szkoła poszerza ofertę kształcenia w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych również w formie kształcenia na odległość. W celu umożliwienia równoczesnego nabywania kwalifikacji zawodowych z wykształceniem ogólnym powołano liceum ogólnokształcące dla dorosłych.

Szkoła od kilkunastu lat prowadzi intensywne działania poprawiające stan infrastruktury oraz wyposażenia klasopracowni w zakresie kształcenia zawodowego. W ramach projektu „Pomorskie – dobry kurs na edukację” doposażono kilka pracowni m.in. gastronomiczną, obsługi konsumenta i hotelarską  tworząc jednocześnie ośrodek egzaminacyjny dla zawodów z wykonaniem (kucharz, sprzedawca, technik handlowiec, technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik ekonomista).

Kadra nauczycieli stale podnosi poziom kompetencji zawodowych zgodnie z kierunkami rozwoju szkoły i polityki oświatowej państwa. W zakresie przygotowania praktycznego grupa nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych wzięła udział w praktykach realizowanych w firmach i  instytucjach w ramach projektów: „Profesjonalny nauczyciel zawodu”, „Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodu w branży hotelarsko-turystycznej”, „Gospodarka bazą w nauczaniu przedmiotów zawodowych” oraz „Ekonomista – pilotażowy program praktyk dla nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu”.

Szkoła posiada:
– nowoczesną bazę sportową z nową salą gimnastyczną, profesjonalna siłownią, salą taneczną, dwoma zewnętrznymi boiskami sportowymi z całoroczna nawierzchnią, zewnętrzny sprzęt do zajęć fitness oraz zapleczem socjalno-dydaktycznym dla nauczycieli wychowania fizycznego,
– nowoczesne pracownie do zajęć z zawodowych przedmiotów hotelarskich oraz obsługi konsumenta,
– bardzo dobrze wyposażoną pracownię technologii gastronomicznej ze stanowiskami roboczymi oraz profesjonalny sprzęt, m.in. piec konwekcyjny do kwalifikacji T.06 w zawodzie kucharz i technik żywienia i usług gastronomicznych),
– trzy komputerowe pracownie do kwalifikacji E.12, E.13 i E.14  w zawodzie technik informatyk,
– pracownię sprzedaży do kwalifikacji A.18 w zawodzie sprzedawca i technik handlowiec,
– dwie komputerowe pracownie ekonomiczno-handlowe wyposażone w profesjonalny sprzęt i urządzenia peryferyjne do kwalifikacji A.35 i A.36 w zawodzie technik ekonomista oraz kwalifikacji A.22 w zawodzie technik handlowiec,
– pracownie fizyczną oraz chemiczną dostosowaną do prowadzenia zajęć laboratoryjnych,
– bibliotekę z czytelnią wyposażoną w 4 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu,
– klasopracownie wyposażone w projektory multimedialne, tablice interaktywne i komputery nauczycielskie,
– przestronne, wyposażone w profesjonalny sprzęt i ergonomiczne miejsca pracy pionu administracyjnego szkoły – dwa sekretariaty, księgowość, kadry,
– pokój nauczycielski z aneksem kuchennym i stanowiskami komputerowymi,
– pokój do indywidualnych rozmów z uczniami i spotkań z ich rodzicami,
– gabinet psychologa i pedagoga szkolnego,
– gabinet pielęgniarki szkolnej,
– nowe utrzymane w ładnej stylistyce uczniowskie pomieszczenia sanitarne,
– nowoczesne, przestronne szatnie wyposażone w szafki uczniowskie.

Szczycimy się wysoką zdawalnością egzaminu maturalnego i zawodowego. Zajmujemy czołowe miejsca w konkursach, olimpiadach oraz zawodach powiatowych, wojewódzkich i krajowych.