Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr. 2 RCKUiP im. T. Kościuszki

Rodzaj placówki: Szkoła

Adres: ul. Blich 10, 99-400 Łowicz

Strona internetowa: www.zsp2lowicz.pl

Kontakt: tel./fax. 46 /837 37 05

tarcza

Opis:

Tradycje szkoły w Łowiczu – Blichu sięgają początków tego wieku.  93 lata temu pod budynek Ludowej Szkoły Rolniczej został wmurowany kamień węgielny, a w 1925 r. uroczystego jej otwarcia dokonał prezydent Stanisław Wojciechowski.

Od tego czasu zmieniała nazwę i profile kształcenia, zawsze jednak dla Łowickiego i regionów przyległych stanowiła centrum oświaty rolniczej. Spełniała też funkcje kulturowe. Ludowa Szkoła Rolnicza na Blichu powstała jako siódma tego typu szkoła w województwie warszawskim, do którego powiat łowicki wówczas należał.

Aktualnie w ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu działają następujące typy szkół: Technikum  nr  2 kształcące w zawodach: technik mechanizacji rolnictwa, technik agrobiznesu, technik logistyk, technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywienia, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, Zasadnicza Szkoła Zawodowa: operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych, kucharz. Szkoły policealne: Liceum Ogólnokształcące, Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia, Technik Rachunkowości, Technik BHP. W szkole odbywają się również kursy kwalifikacyjne kształcące w zawodach: rolnik, kucharz, technik rolnik, technik żywienia i usług gastronomicznych.

Od roku 1998 w Zespole Szkół na Blichu znajdują się kierunki żywieniowe.

Nasze oczekiwania od Klastra Gastronomicznego:

  • Warsztaty dla nauczycieli i uczniów w renomowanych placówkach gastronomicznych.
  • Współpraca i wymiana doświadczeń w zakresie edukacji gastronomicznej.
  • Wspieranie szkolnictwa zawodowego.
  • Szukanie źródeł finansowani dla szkół zawodowych.
  • Przystosowywanie programu nauczania do wymogów rynku pracy w zakresie gastronomii