Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. C. Majorka

ryglice szkola

Rodzaj placówki: Szkoła

Adres: ul. Tarnowska 23, 33-160 Ryglice

Strona internetowa: www.zspryglice.pl

Kontakt: tel./fax. 14 / 654 10 08

logo_zspryglice_jpg

Opis:

Misja: „Jesteśmy dobrą szkołą i dobrze postrzeganą w środowisku. Każdemu uczniowi dajemy szansę uzyskania średniego wykształcenia ogólnego oraz pomagamy zdobyć umiejętności zapewniające dalszą edukację lub atrakcyjny zawód.”

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Czesława Majorka  mieści się w zabytkowym pałacu w centrum miasta w Ryglicach. Szkoła na przestrzeni lat bardzo się rozwinęła i uczęszcza do niej coraz więcej uczniów.

Od wielu lat współpracujemy z wyższą uczelnią – jesteśmy Szkołą Ćwiczeń Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

W bogatej ofercie każdy uczeń  może znaleźć coś dla siebie. Młodzież w szkole dziennej może zdobywać wykształcenie w liceum, technikum i zasadniczej szkole zawodowej. W naszej szkole kształcimy również w studium policealnym.

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

TECHNIKUM:

– technik żywienia i usług gastronomicznych
– technik informatyk
– kelner
– technik ekonomista
– technik handlowiec
– technik cyfrowych procesów graficznych

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

– policyjne
– ratownictwo medyczne
– humanistyczne

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

– monter izolacji przemysłowych
– kierowca – mechanik
– mechanik pojazdów samochodowych
– kucharz
– klasa wielozawodowa – dowolnie wybrany zawód

Nasza szkoła uczestniczy w projekcie Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, w ramach którego uzyskaliśmy Certyfikat Szkoły Promującej Bezpieczeństwo.

Nasi uczniowie współtworzą Młodzieżową Radę Miejską Gminy Ryglice. Tradycją jest organizowanie co roku koncertu charytatywnego dla dzieci niepełnosprawnych. Ponadto młodzież chętnie angażuje się w różnego rodzaju akcje charytatywne.

Po zajęciach lekcyjnych młodzież może liczyć na szereg atrakcyjnych zajęć. W naszej szkole prężnie działa Szkolny Klub Jeździecki, Liga Strzelecka, Szkolny Klub Wolontariuszy, Klub HDK oraz koła przedmiotowe.

Jesteśmy elastyczni w otwieraniu nowych kierunków kształcenia zgodnie z potrzebami rynku. Tworzymy pozytywny wizerunek szkoły w środowisku, stawiamy na współpracę z ościennymi gimnazjami co z roku na rok przynosi nam coraz to większe efekty.

U nas mniejsza liczba klas, łatwiejszy dostęp do nauczycieli powodują, że jest lepsza współpraca pedagoga z uczniem, a brak anonimowości motywuje  uczniów do nauki czego efektem jest wysoka zdawalność egzaminów z kwalifikacji zawodowych.  wybór naszej szkoły  to  nauka z pomysłem  na przyszłość – mówi nasz pan Dyrektor mgr inż. Janusz Szczęch.