Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej

szkola Lubań 2

Rodzaj placówki: Szkoła

Adres: ul. Kopernika 31, 59-800 Lubań

Strona internetowa: www.zspimkzl.pl

Kontakt: tel./fax. 75 / 722 25 30

LOGO Lubań

Opis:

Historia naszej szkoły rozpoczyna się w 1946 roku. Od czasu, kiedy Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa inaugurowała swoją działalność, dzieli Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej siedemdziesiąt lat, ale łączy historia jednej szkoły. Szkoła zmieniła budynek, nazwy, kierunki kształcenia, ale zachowała swoją tradycję.

Obecnie jesteśmy jedną z największych szkół w powiecie lubańskim. Zyskaliśmy prestiż w środowisku dzięki wspólnym staraniom zespołu kierowniczego, kadry nauczycieli, pracowników administracji oraz obsługi. Dbamy o dobrą jakość pracy. Posiadamy Certyfikaty Szkoły Przyjaznej Uczniom, Super Szkoły oraz Tytuł Szkoły z Klasą, a ten tytuł w tym roku otrzymali również nasi nauczyciele.

Domeną szkoły są przede wszystkim nasi uczniowie, ale również nasza baza dydaktyczna. Posiadamy pięć sal informatycznych ze stałym łączem internetowym, tablice multimedialne oraz centrum multimedialne w bibliotece szkolnej, profesjonalną i nowoczesną pracownię gastronomiczną a także bogatą bazę sportową. Dodatkowo na terenie całej szkoły działa sieć bezprzewodowa WiFi, z której korzystają nauczyciele, pracownicy administracyjni oraz uczniowie naszej szkoły.

Komfort pracy i nauki zapewniają odnowione, jasne pomieszczenia oraz bardzo dobrze wyposażone klasopracownie przedmiotowe, a wysoki poziom bezpieczeństwa w szkole gwarantuje całodobowy monitoring i oddani, solidni pracownicy szkoły.

Szkoła oferuje możliwość rozwijania swoich zainteresowań w czasie zajęć pozalekcyjnych oraz możliwość uczestniczenia w licznych konkursach, zawodach i olimpiadach. Atrakcyjność szkoły wyraża się ponadto w ogólnodostępnej bazie informatycznej, zwłaszcza nowoczesne i doskonale wyposażone Centrum Multimedialne.

Wychowankowie mają możliwość uzyskania w każdej chwili pomocy od wychowawcy i nauczycieli. Świetna kadra nauczycielska stwarza przyjazną atmosferę oraz narzuca wysoki poziom nauczania.

ZSP im. KZL słynie z tego, że „dużo się w nim dzieje”. Kreatywność młodzieży, dyrekcji i grona pedagogicznego znajduje swój wyraz w licznych imprezach szkolnych: apelach okolicznościowych, wycieczkach, obozach klas liceum wojskowego, andrzejkach, mikołajkach, walentynkach, dniach sportu itp.

Rodzice cenią stojącą na wysokim poziomie informatyzację szkoły, dobry kontakt z nauczycielami i wychowawcami, zaangażowanie dyrekcji i nauczycieli w rozwój szkoły, miłą i przyjazną atmosferę oraz skutecznie realizowane programy profilaktyczne.

KZL należy do szkół najbardziej przyjaznych uczniom, jest otwarta długo po zakończeniu zajęć dydaktycznych, organizuje ciekawe zajęcia pozalekcyjne, przygotowuje do obowiązujących w Unii Europejskiej standardów edukacyjnych.

KIERUNKI KSZTAŁCENIA:

  • TRZYLETNIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (PROOBRONNE) (LW) z rozszerzonym nauczaniem języka angielskiego, języka niemieckiego i geografii
  • TRZYLETNIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (RATOWNICTWO MEDYCZNE) (LR) z rozszerzonym nauczaniem języka obcego, biologii i chemii
  • CZTEROLETNIE TECHNIKUM W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK (TI)
  • CZTEROLETNIE TECHNIKUM W ZAWODZIE TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH (TG)
  • CZTEROLETNIE TECHNIKUM W ZAWODZIE TECHNIK HOTELARSTWA (TH)
  • CZTEROLETNIE TECHNIKUM W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY (TR)
  • CZTEROLETNIE TECHNIKUM W ZAWODZIE
  • TRZYLETNIA ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA (ZSZ)