Zespół Szkół Nr. 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. T. Kościuszki

SONY DSC

Rodzaj placówki: Szkoła

Adres: ul. Młodych Techników 5, 74-200 Pyrzyce

Strona internetowa: www.rcku.eu

Kontakt: tel./fax. 91 / 570 10 12

logotyp ZS Nr 2 CKU Pyrzyce

Opis:

Zespół Szkół Nr 2 CKU w Pyrzycach powstał w 1967 r. i od tamtego czasu kształci w szkołach dla młodzieży (technikach i zasadniczych szkołach zawodowych) oraz szkołach dla dorosłych. Obszar jaki obecnie zajmuje szkoła to 6,67 ha oraz 6 budynków, w których odbywają się zajęcia dydaktyczno – wychowawcze.

Budynek główny szkoły to przede wszystkim zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących, dwie pracownie informatyczne oraz biblioteka z czytelnią.

Szkoła dysponuje również internatem. Na parterze znajdują się sale lekcyjne oraz pracowania AGD, pracownia hotelarstwa oraz pracownia opiekuna medycznego. Pozostałe piętra służą jako baza noclegowa dla młodzieży, nauczycieli oraz osób z zewnątrz. W internacie znajduje się także stołówka szkolna, a drugi budynek internatu tzw. blok B zajmują instytucje zewnętrzne.

Na terenie warsztatów szkolnych znajduje się hala główna warsztatów wraz z poszczególnymi działami, budynek pomocniczy, w którym funkcjonuje stacja kontroli pojazdów oraz pracowania diagnostyki pojazdów.

Zajęcia W-F-u prowadzone są na sali gimnastycznej, sali treningowej zapasów i sumo wyposażonej w sprzęt do ćwiczeń siłowych oraz na boisku ,,Orlik”. Boisko to jest w pełni wykorzystywane przez młodzież szkolną do południa, natomiast  w godzinach popołudniowych służy do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych oraz jest obiektem ogólnodostępnym. Szkoła dysponuje także trawiastym boiskiem do piłki nożnej wraz z bieżnią lekkoatletyczną.

Szkoła oferuje ciekawe kierunki kształcenia dla młodzieży:

TECHNIKA:
– Technikum Pojazdów Samochodowych
– Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki (nowa szkoła)
– Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych
– Technikum Informatyczne
– Technikum Hotelarskie
– Technikum Ekonomiczne (nowy kierunek )

SZKOŁY ZAWODOWE:
– Zasadnicza Szkoła Wielozawodowa ( sprzedawca, fryzjer, stolarz, murarz, spawacz, hydraulik i wiele innych )
– Mechanik Pojazdów Samochodowych
– Elektromechanik Pojazdów Samochodowych ( nowy kierunek )
– Kucharz

Szkoły zaoczne dla dorosłych:
– Liceum Ogólnokształcące
– Szkoły Policealne
– technik ochrony fizycznej osób i mienia
– opiekun medyczny

Kursy zawodowe:
– prowadzenie produkcji rolniczej (rolnik),
– sporządzanie potraw i napojów (kucharz),
– prowadzenie rachunkowości (księgowość)

Zespól Szkół Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego, zapewnia bardzo dobre przygotowanie do matury i studiów wyższych oraz zawodu. Nasi uczniowie osiągają dobre wyniki na egzaminach zewnętrznych, doskonale przygotowujemy uczniów do licznych olimpiad i konkursów przedmiotowych, w których corocznie uczestniczą, osiągając sukcesy na wszystkich szczeblach, w takich olimpiadach, jak: Eliminacje Okręgowe Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych oraz Centralne Eliminacje Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności, Regionalna Olimpiada Wiedzy o Żywieniu „Wiem co jem”, Regionalny Konkurs „Szopka Bożonarodzeniowa na słodko”, w festiwalach „Dzień Pieroga organizowanym przez PDK w Pyrzycach, Zimowy Festiwal Kulinarny WDK Kozielice, a także w konkursach wojewódzkich, rejonowych oraz powiatowych: eliminacjach wstępnych w III Ogólnopolskiej Sztafecie Młodych Kucharzy prowadzonej przez Krzysztofa Skibę, Wojewódzki Konkurs Sztuki Kulinarnej pod patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, Regionalny Konkurs Gastronomiczny w ZS nr2 w Szczecinie, konkurs „Palma i pisanka wielkanocna”, IV Powiatowy Świąteczny Konkurs Plastyczny przez Pyrzyckie Stowarzyszenie Oświatowe w Pyrzycach, Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Gastronomicznej organizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Pyrzycach. Współpracujemy z Wiejskim Domem Kultury w Kozielicach (udział w Zimowym Festiwalu Kulinarnym), z Towarzystwem Uniwersytetów Ludowych (współorganizacja przy przeprowadzeniu jesiennych warsztatów artystycznych „Odkrywamy zapomniane piękno”, współpraca ze Stowarzyszeniem –smaczne polskie jedzenie „Pod Kasztanami”( współorganizacja imprez, porady kulinarne ) oraz z Pyrzyckim Stowarzyszeniem Oświatowym w IV Powiatowym Świątecznym Konkursie Plastycznym –wykonanie stroików z produktów żywnościowych.

Szkoła bierze udział w programach unijnych wspomagających edukację. Braliśmy udział w projektach takich jak „Mobilność drogą do zawodowej przyszłości”  w całości finansowany ze środków EFS, PO WER na zasadach Erasmus+ oraz Projekcie „Najlepszy w zawodzie”- „Podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego”. Głównym celem projektu było odbycie staży w małych i średnich przedsiębiorstwach a nabyte doświadczenie w zagranicznych firmach są dla uczestników doskonałym uzupełnieniem procesu kształcenia. Odbywanie stażu zagranicznego pozwoliło poczynić obserwacje, poszerzyć umiejętności i nabyć nowe doświadczenia branżowe, również przez opiekunów i nauczycieli przedmiotów zawodowych. Realizacja projektu umożliwiła uczestnikom swobodne komunikowanie się w języku angielskim oraz nabycie umiejętności poruszania się na europejskim rynku pracy. Wzięliśmy także udział w  projekcie unijnym w ramach programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”, którego celem było wspieranie realizacji polityki kształcenia zawodowego Unii Europejskiej, promowanie klas w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz hotelarz. W trakcie tych projektów najaktywniejsi uczniowie wyjechali na wymiany do takich krajów Grecja i Portugalia. Z radością możemy poinformować, że złożony przez nas wniosek projektowy pt. „Dziś zagraniczna praktyka – jutro zawodowy sukces” – został zatwierdzony do realizacji (EFS PO WER). Oznacza to, że od września 2016 r. w pyrzyckim technikum rozpoczniemy przygotowania do kolejnych, zagranicznych mobilności naszych uczniów. Tym razem praktyki zawodowe odbywać się będą w słonecznej Hiszpanii. Uczniowie mają możliwość uzyskania certyfikatów EUROPASS MOBILITY.

Od lat działa w szkole Spółdzielnia Uczniowska DUO. Celem tego przedsięwzięcia jest propagowanie wśród młodzieży prawidłowego żywienia poprzez zachęcenie ich do spożywania drugiego śniadania w postaci pysznych kanapek, które sprzedawane są w sklepiku szkolnym. Uczniowie tym samym zdobywają umiejętności menadżerskie i zawodowe.

Szkoła współpracuje z absolwentem, uczestnikiem programu TOP CHEF Karolem Wojciechowskim poprzez wymianę receptur oraz nowatorskich technik w gastronomii, promujemy szkoły na Targach Edukacji i Pracy zorganizowanych przez Młodzieżowe Centrum Kariery w hali OSiR w Pyrzycach, współdziałamy z Powiatowym Urzędem Pracy w Pyrzycach poprzez organizowanie kursu „Pomoc kucharza” oraz z Centrum Aktywizacji Zawodowej organizując dla uczniów kończących szkołę warsztaty umożliwiające zdobycie pracy zawodowej.

Kolejne działania kształtują w uczniach otwartą postawę wobec innych, szczególnie potrzebujących pomocy, izolowanych: współpraca  ze Stowarzyszeniem Fabryka Dobrego Czasu (współorganizacja akcji WOŚP, festynów i  warsztatów  w przedszkolach, Mikołajek szkolnych, udział w rajdzie integracyjnym „Nie izoluj mnie” , zbiórka nakrętek „Dla Martynki” na zakup wózka inwalidzkiego ), współpraca ze Starostwem Powiatowym w Pyrzycach (współorganizacja Festynu z okazji Międzynarodowego Dnia Rodzin, sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego, Ponadregionalnego Kongresu Kultury Ludowej), współpraca ze Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych oraz ich Przyjaciół „Silni Razem”(współorganizacja akcji charytatywnej „Pro integracyjne Pyrzyce”).

 W Szkole odbyły się również warsztaty szkoleniowe. Celem warsztatów było podniesienie kwalifikacji zawodowej uczniów, a tym samym zwiększenie ich atrakcyjności na rynku pracy. W programie szkolenia znalazło się: dekorowanie drinków, pokaz drinków w ananasie i kokosie, dekantacja wina czerwonego, ślepa degustacja wód mineralnych i źródlanych, techniki noszenia tacy kelnerskiej, serwis niemiecki z talerzami,  serwis francuski, chwyty szczypcowe, linia szkła – garnitur szkła dla kelnera, barmana i sommeliera, flambirowanie przy stoliku gości na wózku do flambirowania, serwowanie i porcjowanie owoców.  Młodzież z ogromnym zainteresowaniem brała udział w warsztatach i odważnie próbowała wszelkich kulinarnych nowości. Po ukończeniu szkolenia szkoła otrzymała „Eurocertyfikat Jakości”, a uczniowie certyfikaty ukończenia warsztatów. GASTROSHOW 2016 za stwarzanie szansy poszerzenia umiejętności praktycznych oraz podnoszenia jakości kształcenia zawodowego w zawodach branży gastronomicznej.

Nauczyciele zdobywają tytuł egzaminatora w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, kucharz oraz hotelarz. Odbywają praktyki w renomowanych hotelach w ramach projektów unijnych „Nauczyciel gastronomii na Drodze Rozwoju” oraz „Profesjonalny nauczyciel zawodu”, wzięli udział w warsztatach diagnozujących wiedzę i umiejętności gastronomiczne w Akademii Kurta Schellera. Współpracują z przedstawicielem projektu EUROPIL oraz organizują warsztaty dla uczniów pokazujących praktyczne zastosowanie portalu edukacyjnego na multimedialnej platformie www.zawodoweszkolnictwo.pl, dodatkowych materiałów multimedialnych-prezentacji i filmów oraz  umożliwienie przeglądania i wyszukiwanie ofert pracy i praktyk zamieszczonych przez pracodawców „Praca i praktyki”. Publikują materiały multimedialne w postaci filmów na platformie multimedialnej www.zawodoweszkolnictwo.pl.