Zespół Szkół Nr. 1 im. Cypriana K. Norwida

szkola swidnik

Rodzaj placówki: Szkoła

Adres: ul. gen. Okulickiego 13, 21-040 Świdnik

Strona internetowa: www.zsnorwid.swidnik.pl

Kontakt: tel./fax. 81/751-23-94

logo świdnik

Opis:

Zespół Szkół Nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku ma długoletnią tradycję – historia szkoły rozpoczyna się w 1953 roku kiedy to utworzono Technikum Mechaniczne dla Pracujących w Świdniku. W 1961 roku powstało Technikum Mechaniczne kształcące systemem dziennym. W 1974 roku utworzono Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 1 a w 1976 Liceum Ekonomiczne dla Pracujących. Z dniem 1 września 1980r. utworzone wcześniej placówki oświatowe ujęto jako Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Świdniku . Z dniem 2 marca 1999 roku Zespół Szkół Zawodowych nr 1 otrzymał imię Cypriana Kamila Norwida, a 1 września 2002r. zmieniono nazwę na Zespół Szkół Nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku.

Obecnie w skład Zespołu wchodzą :

Technikum nr 2 kształcące w kierunkach technik logistyk, technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 przygotowująca do zawodu przyszłych kucharzy.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi.

Od września 2015r. prowadzony jest również kwalifikacyjny kurs zawodowy cukiernik.

Dostosowując się do potrzeb rynku pracy w szkole będą otwierane nowe kierunki kształcenia. Od nowego roku szkolnego 2016/2017 planujemy otwarcie kierunków medycznych na poziomie szkoły policealnej: dietetyk, opiekun medyczny, opiekun osób starszych i opiekunka dziecięca. Planujemy również szeroką ofertę Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych dla młodzieży i osób starszych: cukiernik, barman, kelner. Klasy liceum ogólnokształcącego maja być rozszerzone o klasę sportową ze specjalnością piłki nożnej.

Szkoła posiada pracownie komputerowe, hotelarską, logistyczną, gastronomiczną, wyposażone w tablice interaktywne, projektory. W każdej sali lekcyjnej nauczyciele mają do dyspozycji komputery, przy pomocy których dokumentują lekcje w dzienniku elektronicznym.

Przy Zespole Szkół Nr 1 wybudowano w 2010r. boisko Orlik, obok którego dostępny jest również kort tenisowy oraz siłownia na świeżym powietrzu. Budynek szkoły posiada także od 2014 roku windę, oraz podjazdy dla wózków inwalidzkich – w ten sposób zniwelowano bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych.