Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. F. Chopina

szkola (1)

Rodzaj placówki: Szkoła

Adres: Żychlin ul. Parkowa 2, 62-571 Stare Miasto

Strona internetowa: www.zychlin.edu.pl

Kontakt: tel./fax. 63 /244 25 53

Copen 2 Logo

Opis:

Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie jest szkołą z ponad 55 letnią tradycją  kształcącą młodzież w klasach technikum, liceum i zasadniczej szkole zawodowej oraz słuchaczy w szkołach dla dorosłych.  Obiekty szkolne znajdują się w kompleksie parkowo-pałacowym związanym z pobytem Fryderyka Chopina.

Szkoła dysponuje wykwalifikowaną kadrą składającą się z nauczycieli dyplomowanych, mianowanych i kontraktowych. Nauczyciele podnoszą swoje kompetencje biorąc udział w licznych kursach i szkoleniach oraz kończąc studia podyplomowe. Nauczyciele przedmiotów zawodowych uczestniczyli w stażach zawodowych, w ramach projektów unijnych, zarówno w Polsce jak i za granicą.

Młodzież ZSEU odbywa zajęcia praktyczne w dobrze wyposażonych pracowniach a praktyki zawodowe w renomowanych przedsiębiorstwach w regionie, Polsce i za granicą. W szkole  działają liczne koła zainteresowań (Koło Turystyczne, Klub Młodego Gastronoma, Koło Fotograficzne, Koło Młodych Ekonomistów, Koło Ekologiczne, Koło Biologiczne, Szkolny Klub Sportowy).  Działalność Kół daje możliwość  uczniom aktywnego spędzenia czasu, rozwijanie swoich zainteresowań oraz wzbogacanie wiedzy i łączenie teorii z praktyką.

ZSEU jest inicjatorem wielu działań skierowanych do młodzieży ze szkół regionu konińskiego oraz Wielkopolski. Jako szkoła posiada tytuły: „Szkoła z Klasą”, ” Promotor Ekologii”, „Szkoła  Odkrywców Talentów” a także brała udział w projektach: e -szkoła Wielkopolska, Szkoła Sukcesu, Wielkopolska Sieć Szkół Promujących Zdrowie.

ZSEU posiada dobrze wyposażony internat, stołówkę szkolną i  Szkolne Młodzieżowe Schronisko” Chopin”.