Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. J. Piłsudskiego

szkola tarnow

Rodzaj placówki: Szkoła

Adres: ul. Bema 9/11, 33-100 Tarnów

Strona internetowa: www.zseg.tarnow.pl

Kontakt: tel./fax. 14 / 636 10 76

logo tarnow

Opis:

Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych jest kontynuatorem Krajowej Szkoły Kupieckiej, która powstała w naszym mieście w dniu 6 grudnia 1911 roku. 100-letnia tradycja szkoły procentuje dużym doświadczeniem w zakresie kształcenia i wychowania. Kadra pedagogiczna o wysokich kwalifikacjach oraz długoletnie doświadczania pedagogiczne zapewniają wysoki poziom nauczania i prestiż szkoły w środowisku. Szkoła przygotowuje absolwentów w zakresie kształcenia ogólnego i zawodowego z uwzględnieniem współczesnych wymagań gospodarki rynkowej zarówno w zagadnieniach ekonomiczno – handlowych, hotelarskich jak i gastronomicznych. Szkoła nasza współpracuje z wieloma szkołami podobnego typu w całym kraju jak i zagranicą. Wszystkie proponowane przez nas kierunki kształcenia opierają się o najnowsze programy MEN co gwarantuje możliwość uzyskania najwyższych kwalifikacji w danej dziedzinie Szkoła posiada nowoczesną bazę dydaktyczną.

Szkoła zapewnia zdobycie wykształcenia ogólnego oraz interesującego zawodu, daje również możliwość wszechstronnego indywidualnego rozwoju zainteresowań i uzdolnień poprzez uczestniczenie m.in. w: konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych, projektach i praktykach zagranicznych.