Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr. 2 im. M. Dąbrowskiej

szkoła zsp sieradz

Rodzaj placówki: Szkoła

Adres: ul. Zamkowa 15, 98-200 Sieradz

Strona internetowa: www.zamkowa15.edu.pl

Kontakt: tel./fax. 43 / 827 15 36

logo zsp sieradz

Opis:

Początków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych (dawniejszego Zespołu Szkół Zawodowych) doszukać się możemy w roku 1961, kiedy to, odpowiadając na potrzeby społeczeństwa regionu, Ministerstwo Oświaty decyzją nr 11/116/61 powołało do życia Technikum Ekonomiczne w Sieradzu o kierunku ogólnoekonomicznym. 25 kwietnia 1986 roku odbyła się wyjątkowa uroczystość. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 otrzymał sztandar oraz imię Marii Dąbrowskiej. O wyborze tej wybitnej pisarki na patrona szkoły zadecydował nie tylko jej talent artystyczny, ale także rozległe zainteresowania, m.in. ekonomią, socjologią i spółdzielczością, zbieżne z wielokierunkowym kształceniem w naszej placówce. W trakcie uroczystości odsłonięte w budynku przy ulicy Zamkowej 15 tablicę pamiątkową ku czci Marii Dąbrowskiej, a słowa autorki „Nocy i dni” umieszczone na tejże tablicy: „Codzienną pracą twoją możesz wszystko dobre na tym świecie ulepszyć i wszystko złe naprawić” stały się odtąd myślą przewodnią, drogowskazem szkoły. Podczas uroczystości szkoła została wyróżniona odznaką „Za zasługi dla województwa sieradzkiego”.

Wielostronna działalność ZSZ Nr 2 została doceniona przez Radę Miasta Sieradza. W czerwcu 1998 roku szkoła otrzymała medal i tytuł” Zasłużony dla Miasta Sieradza”. W latach 1998-2001 ZSZ podjął szereg działań w zakresie edukacji europejskiej swoich podopiecznych. Temu celowi służyły wizyty pracowników i uczniów Julius Springer Schule w Sieradzu oraz przedstawicieli naszej szkoły w Heidelbergu.

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w ciągu pięćdziesięciu lat swego istnienia dzięki swojej aktywności i otwartości na zmiany zdobył w mieście i regionie czołową pozycję wśród placówek edukacyjnych i zyskał szacunek społeczeństwa. Jego pracownicy wpajali swoim uczniom takie wartości, jak szacunek dla człowieka, nakaz służenia innym, pracowitość i rzetelność, obowiązek doskonalenia siebie i – przede wszystkim – patriotyzm. Dewizą dyrekcji i nauczycieli tego zespołu, zaszczepianą uczniom, jest aforyzm Marii Dąbrowskiej : „Wartość człowieka nie w tym, co ma, tylko w tym, czy potrafi doznać radości czyniąc, tworząc”. W roku szkolnym 2006/2007 nadzór nad placówką przejęła pani dyrektor Magdalena Marciniak.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Sieradzu obejmuje dwa typy szkół tj. Technikum Nr 2 i Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 2. Obecnie w naszej szkole kształcimy uczniów w następujących klasach:

  • technik żywienia i usług gastronomicznych,
  • technik hotelarstwa,
  • technik organizacji reklamy,
  • technik usług fryzjerskich,
  • technik ekonomista,
  • technik handlowiec,
  • technik logistyk,
  • sprzedawca,
  • kucharz,