Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. E. Kwiatkowskiego

szko+ĂŠa1

Rodzaj placówki: Szkoła

Adres: ul. Żwirki i Wigury 2, 62-065 Grodzisk Wlkp.

Strona internetowa: www.zsp-grodzisk.net

Kontakt: tel./fax. 61/444 54 01

logo zsp grodzisk

Opis:

Szkoła oferuje bardzo atrakcyjne i ciekawe kierunki kształcenia. W ramach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim działają następujące typy szkół:

Technikum Nr 1 o czteroletnim okresie nauczania, na podbudowie gimnazjum, kształcące w zawodach:

 • technik ekonomista,
 • technik informatyk
 • technik mechanik – z innowacją odnawialne źródła energii
 • technik żywienia i usług gastronomicznych – z innowacją dietetyka
 • technik logistyk,
 • technik budownictwa,
 • technik mechatronik – z innowacją odnawialne źródła energii,
 • technik rolnik – z innowacją rolnik XXI wieku,
 • technik hotelarstwa,
 • technik organizacji reklamy,
 • technik architektury krajobrazu.
 • technik przemysłu mody,
 • technik cyfrowych procesów graficznych
 • technik elektryk- od roku szkolnego 2016/17

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 o trzyletnim okresie nauczania, na podbudowie gimnazjum, kształcąca we wszystkich zawodach objętych klasyfikacją zawodów:

 • cukiernik,
 • kucharz,
 • piekarz,
 • wędliniarz,
 • rolnik,
 • dekarz, elektromechanik, elektryk, fryzjer,
 • elektromechanik pojazdów samochodowych, krawiec,
 • lakiernik, blacharz samochodowy, cieśla,
 • mechanik-monter maszyn i urządzeń, mechanik pojazdów samochodowych,
 • monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych,
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 • murarz-tynkarz, tapicer, stolarz, ślusarz,
 • sprzedawca i inne.

Oddziały specjalne Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 dla młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

BAZA DYDAKTYCZNA

W ZSP jest nas ponad 1100 uczniów i 120 nauczycieli skupionych w klasach zasadniczej szkoły zawodowej i technikum. Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności w ramach nauki zwodu. Szkoła posiada bogatą ofertę kształcenia, daje duże możliwości rozwoju własnych umiejętności, pasji i zainteresowań. Dzięki atrakcyjnej ofercie edukacyjnej otwiera przed swoimi absolwentami możliwości znalezienia pracy po ukończeniu nauki w szkole.

ZSP posiada ciekawą bazę dydaktyczną w skład której wchodzą sale tematyczne (polonistyczna, matematyczna, fizyczna, chemiczna, lingwistyczna i wiele innych…), ale także pracownie zawodowe m. in:

 • pracownie komputerowe,
 • pracownie gastronomiczne,
 • Pracownia krawiecka,
 • Pracownia techniki biurowej,
 • Pracownia przedmiotów mechanicznych,
 • Pracownia obsługi klienta i konsumenta,
 • Pracownia stolarska i tapicerska,
 • Radiowęzeł.

WSPÓŁPRACA SZKOŁY

Szkoła współpracuje między innymi z:

 • Poznańskim Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej w Poznaniu
 • Centrum Kształcenia Praktycznego w Lesznie
 • Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu
 • Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu i Politechniką Poznańską
 • Klubem Przedsiębiorców Powiatu
 • Partnerstwo z Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą w Poznaniu
 • Partnerstwo z Wydziałem Ekonomiczno– Społecznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

STYPENDIA ORAZ REALIZOWANE PROJEKTY

 • „Kreatywność w praktyce – mobilność w Europie” – staże zagraniczne dla uczniów kształcących się w zawodach w gastronomicznych, budowlanych i mechanicznych odbywające się w okolicach Lipska (Niemcy), połączone z nauką zawodowego języka niemieckiego
 • „Czas zawodowców” – praktyki na Politechnice Poznańskiej dla logistyków, ekonomistów, informatyków, mechatroników i „reklamówek”
 • „Agro na 6”
 • „Akademia CISCO”- zdobywanie przez uczniów certyfikatu sygnowanego przez firmę CISCO, potwierdzającego uzyskanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny projektowania, rozwoju i utrzymywania sieci komputerowych
 • „Świat multimedialnych cyfrowych tubylców
 • Projekt “Bądź lepszy w zawodzie” – praktyki zawodowe w Hiszpanii w miejscowościach Ubeda oraz Sevilla
 • wymiany młodzieżowe ze szkołami w Niemczech i Francji
 • współpraca z Izbą Rzemieślniczą i Izbą Przemysłowo-Handlową w Cottbus w zakresie nauki zawodu w systemie niemieckim, organizacji kursów przygotowujących z języka niemieckiego oraz poszukiwania pracy w Niemczech
 • współpraca z Klubem Przedsiębiorców Powiatu Grodziskiego
 • Stypendia Rady Powiatu Grodziskiego
 • Stypendium Prezesa Rady Ministrów
 • Stypendium Fundacji im. I. Łukasiewicza.