Zespół Szkół Gastronomicznych im. F. Gajewskiej-Karamać

gorzow

Rodzaj placówki: Szkoła

Adres: ul. Okólna 35, 66-400 Gorzów Wlkp.

Strona internetowa: gastronomik.gorzow.pl

Kontakt: tel./fax. 95 /722 52 42

gorzow logo

Opis:

Zespół Szkół Gastronomicznych im. Febronii Gajewskiej-Karamać w Gorzowie Wlkp. to już 70 lat tradycji. Popularny „Gastronomik” jest nowoczesną i  otwartą na wyzwania szkołą. W zespole funkcjonują dwa typy szkół: Technikum nr 3 i Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3.

Kształcimy w zawodach:
– technik żywienia i usług gastronomicznych,
– technik hotelarstwa,
– kucharz,
– cukiernik,
– piekarz.

Posiadamy profesjonalnie wyposażoną bazę dydaktyczną, m.in.: 4 pracownie technologii gastronomicznej, pracownię obsługi konsumenta z zapleczem kuchennym, 5 pracowni językowych, pracownię do nauki przedsiębiorczości, centrum multimedialne, Szkolny Ośrodek Kariery oraz wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Praktyczne zajęcia edukacyjne realizowane są przez fachowców pozyskanych z rynku pracy.

W centrum miasta prowadzimy „Kawiarnię-Studio Kulinarne Gastronomika”, w której w ramach innowacji pedagogicznej dajemy uczniom możliwość doskonalenia umiejętności zawodowych w rzeczywistych kontaktach z klientem. Dzięki stażom i praktykom zawodowym w renomowanych hotelach i restauracjach w Polsce i za granicą młodzież zdobywa wiedzę i umiejętności gwarantujące jej bardzo dobre przygotowanie zawodowe. Uczniowie mają możliwość uzyskania certyfikatów EUROPASS MOBILITY oraz ECVET.

Nasi uczniowie osiągają dobre wyniki na egzaminach zewnętrznych oraz liczne sukcesy w ogólnopolskich olimpiadach, konkursach i turniejach zawodowych.  Od kilku lat organizujemy Festiwal Lubuskich Smaków, w ramach którego odbywa się konkurs kulinarny i liczne pokazy promujące produkty lokalne i pogłębiające wiedzę zawodową. W  2016r. organizujemy konferencję naukową pt. „Style żywienia XXI wieku” połączoną z debatą oxfordzką. Od lat angażujemy się w promowanie zdrowego stylu żywienia, prowadząc pokazy i warsztaty i prelekcje w środowisku edukacyjnym naszego miasta poczynając od przedszkolaków, na studentach kończąc.

Zrealizowaliśmy wiele projektów unijnych o wartości przekraczającej 6 mln zł. Aktualnie realizujemy projekty w ramach ERASMUS+ (praktyki zagraniczne w Hiszpanii i Niemczech) a trzy kolejne projekty są w przygotowaniu J. Wszystkie realizowane przez nas projekty są ukierunkowanie na zdobywanie przez uczniów kompetencji zawodowych, również tych wykraczających poza podstawę programową kształcenia w zawodach, stąd takie kursy jak barman, barista, sommelier.

Dowodem na wysoką jakość „Gastronomika” są przyznane szkole przez MEN tytuły: „LIDER EDUKACJI ZAWODOWEJ”, „SZKOŁA DLA RYNKU PRACY” w obszarze gastronomia i produkcja spożywcza, certyfikaty m.in.: „SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE”, „BEZPIECZNA SZKOŁA”, „SZKOŁA PRZYJAZNA ŻYWIENIU I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ” oraz wysokie miejsca uczniów w prestiżowych konkursach branżowych. Za osiągnięcia w roku szkolnym 2014/15 szkoła otrzymała „BRĄZOWĄ TARCZĘ” i tytuł „SZKOŁY OLIMPIJSKIEJ”.