Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

CKZiU Legnica - foto1

Rodzaj placówki: Szkoła

Adres: ul. Lotnicza 26, 59-220 Legnica

Strona internetowa: www.ckziu.legnica.pl

Kontakt: tel./fax. 76 / 852 42 46

CKZiU Legnica - LOGO

Opis:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy to szkoła, w której uczniowie kształcą się w branży turystyczno-gastronomicznej i administracyjno-usługowej. Mogą zdobyć wybrany zawód, podejmując naukę w TECHNIKUM NR 1 lub ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ NR 3

Nasze atuty:
– posiadamy wysoko wykwalifikowaną kadrę,
– mamy doświadczenie w kształceniu zawodowym,
– dysponujemy bogatą i nowoczesną bazą dydaktyczną,
– jesteśmy ośrodkiem egzaminacyjnym.

Oferujemy następujące kierunki kształcenia:

TECHNIKUM NR 1
-TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
-TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI
-TECHNIK KELNER
-FOTOTECHNIK
-TECHNIK PRZEMYSŁU MODY
-TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH
-TECHNIK ANALITYK
-TECHNIK HANDLOWIEC

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 3
-KUCHARZ
-CUKIERNIK
-PIEKARZ
-FRYZJER
-SPRZEDAWCA
-FOTOGRAF
-KRAWIEC

PROWADZIMY KSZTAŁCENIE OSÓB DOROSŁYCH W WIELU ZAWODACH W FORMIE KWALIFIKACYNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH – KKZ
Jest to pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego adresowana do osób dorosłych, po ukończeniu której, nabywa się umiejętności zawodowe.
Z naszej oferty mogą skorzystać zarówno osoby pracujące,  jak i bezrobotne, absolwenci szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci, a także wszystkie osoby chętne, które spełniają warunki przyjęcia.
Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie e-learningowym, a zajęcia praktyczne w formie zaocznej – stacjonarnej – zgodnie z oczekiwaniami uczestników.

KSZTAŁCIMY W NASTĘPUJĄCYCH KWALIFIKACJACH ZAWODOWYCH:

NA POZIOMIE SZKOŁY ZAWODOWEJ
T.6      SPORZĄDZANIE POTRAW I NAPOJÓW
T.3      PRODUKCJA WYROBÓW PIEKARSKICH
T.4      PRODUKCJA WYROBÓW CUKIERNICZYCH
A.18   PROWADZENIE SPRZEDAŻY
A.19   WYKONYWANIE ZABIEGÓW FRYZJERSKICH
A.20   REJESTRACJA I OBRÓBKA OBRAZU – FOTOGRAF
A.71   PROJEKTOWANIE I WYTWARZANIE WYROBÓW ODZIEŻOWYCH-KRAWIEC

NA POZIOMIE SZKOŁY ŚREDNIEJ I POLICEALNEJ
T.10   ORGANIZACJA USŁUG GASTRONOMICZNYCH
T.15   ORGANIZACJA ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
T.16   ORGANIZACJA I NADZOROWANIE PRODUKCJI WYROBÓW SPOŻYWCZYCH
T.09   WYKONYWANIE USŁUG KELNERSKICH
A.22   PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ
A.23   PROJEKTOWANIE FRYZUR
A.68   OBSŁUGA KLIENTA W JEDNOSTKACH ADMINISTRACJI
Z.4      ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH OSOBIE CHOREJ I NIESAMODZIELNEJ
A.26   SPRZEDAŻ PRODUKTÓW I USŁUG REKLAMOWYCH – T. ORGANIZACJI REKLAMY
A.27   ORGANIZACJA I PROWADZENIE KAMPANII REKLAMOWEJ– T. ORGANIZACJI REKLAMY
A.59   PRZYGOTOWANIE SPRZĘTU, ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH I PRÓBEK DO BADAŃ ANALITYCZNYCH – T. ANALITYK
A.60   WYKONYWANIE BADAŃ ANALITYCZNYCH – T. ANALITYK
A.28   ORGANIZACJA I NADZOROWANIE TRANSPORTU – T. SPEDYTOR
A.61   WYKONYWANIE ZABIEGÓW KOSMETYCZNYCH TWARZY – T. USŁUG KOSMETYCZNYCH
A.62   WYKONYWANIE ZABIEGÓW KOSMETYCZNYCH CIAŁA, DŁONI I STÓP– T. USŁUG KOSMETYCZNYCH
A.71   PROJEKTOWANIE I WYTWARZANIE WYROBÓW ODZIEŻOWYCH – T. PRZEMYSŁU MODY
A.74   ORGANIZACJA PROCESÓW WYTWARZANIA WYROBÓW ODZIEŻOWYCH– T. PRZEMYSŁU MODY