Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. Kazimierza Jaworskiego

szkoła chełm

Rodzaj placówki: Szkoła

Adres: ul. Reformacka 13, 22-100 Chełm

Strona internetowa: www.zsgih.chelm.pl

Kontakt: tel./fax. 82 / 565 27 06

logo_chełm

 

Opis:

Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. Kazimierza Andrzeja Jaworskiego w Chełmie funkcjonuje od 1 września 1964 roku i jest placówką publiczną prowadzoną przez Urząd Miasta Chełm. Mieści się w zabytkowym XVIII – wiecznym budynku poklasztornym. W skład zespołu wchodzi Technikum nr 4 i Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Technikum oferuje młodzieży naukę w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik obsługi turystycznej, kelner, technik usług fryzjerskich, technik hotelarstwa oraz zasadniczej szkole zawodowej w zawodach: kucharz, cukiernik i fryzjer.

Szkoła posiada specjalistyczne sale lekcyjne: pracownie kelnerską, dwie pracownie gastronomiczne, pracownie hotelarsko – turystyczną, pracownie piekarską i cukierniczą, dwie pracownie fryzjerskie, pracownie komputerowe, pracownie językowe, Centrum Informacji Multimedialnej, bibliotekę szkolną oraz salę gimnastyczną.

Placówka kształci w zawodach atrakcyjnych na rynku pracy. Dla zapewnienia wysokiego poziomu kształcenia zawodowego szkoła współpracuje z wieloma instytucjami i firmami wyposażonymi w nowoczesne miejsca pracy wykorzystywane przez uczniów, jako stanowiska szkoleniowe. Szkoła rozpoznaje możliwości i potrzeby młodzieży oraz ich indywidualne predyspozycje i podejmuje działania i inicjatywy w celu ich zaspokojenia. Młodzież może uczestniczyć w zajęciach rozwijających ich zainteresowania.  W ramach stałej współpracy uczniów, nauczycieli i partnerów szkoły realizowane są projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, m.in.: „Wykształcony, wyćwiczony, więc z pewnością zatrudniony”, „Czas na sukces zawodowy”, „Dobry staż – lepszy start”, w ramach, których młodzież realizuje praktyki i staże w Polsce i Anglii, a także uczestniczy w warsztatach i wycieczkach zawodoznawczych.

Działania podejmowane przez placówkę służą jej rozwojowi, dając możliwość młodzieży podjęcia nauki na wyższym etapie kształcenia oraz zaistnienia na współczesnym rynku pracy.