Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku

szkoła Drezdenko

Rodzaj placówki: Szkoła

Adres: ul. Konopnickiej 2, 66-530 Drezdenko

Strona internetowa: www.zspnr3.com.pl

Kontakt: tel./fax. 95/762-03-55

Drezdenko logo

Opis:

 Kierunki kształcenia:

– Zasadnicza Szkoła Zawodowa
– Liceum Ogólnokształcące
– Technikum: Hotelarskie, Budowlane

Szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym w zawodach:

– technik budownictwa
– technik ekonomista
– technik hotelarz
– technik informatyk
– sprzedawca