Inauguracja powstania Klastra Gastronomicznego

905828_1095184527163285_1999459848751223539_o

Ogólnopolski  Klaster Środowiskowy Branży Gastronomicznej „Polscy Liderzy Gastronomii” to inicjatywa powstała 14 października 2014 r. zrzeszająca podmioty branży gastronomicznej działające na terenie całej Polski. W dniu 16 czerwca 2015 r. w restauracji „Moonsfera” w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie umożliwiające poznanie Ogólnopolskiego Klastra Środowiskowego Branży Gastronomicznej. Spotkanie miało na celu zaprezentowanie wspólnie podejmowanych działań i inicjatyw w ramach Klastra.

Głównym celem działalności Klastra jest tworzenie optymalnych warunków do integracji środowisk z branży turystyczno–hotelarsko–gastronomicznej oraz ich współpracy, nakierowanej na wzmocnienie potencjału tej branży w Polsce poprzez podnoszenie jej konkurencyjności, ulepszanie jakości świadczonych usług, wpływanie na poprawę kształcenia specjalistów oraz współpracę w zakresie promocyjnym, dydaktycznym i badawczo –rozwojowym.

Działania Klastra skierowane są do restauracji, hoteli, menedżerów, kelnerów, kucharzy, barmanów, nauczycieli przedmiotów zawodowych, szkół gastronomiczno-hotelarskich, firm gastronomicznych działających na terenie całego kraju.

W ramach wspólnych projektów zrealizowane zostaną m.in. szkolenia, doradztwo, staże, warsztaty, imprezy targowo-wystawiennicze, promocja oferty firm zrzeszonych w klastrze pod wspólną marką, jak również wdrażanie „dobrych praktyk” w kraju i za granicą.

Członkowie Klastra, to grupa fachowców działająca w szeroko rozumianym sektorze gastronomii, o uznanym autorytecie, potwierdzonym osobistymi dokonaniami.

W spotkaniu wzięło udział również  wielu zaproszonych gości, m.in.:

Ewa Lada – dyrektor Zespołu Szkół Spożywczo – Gastronomicznych, Warszawa,
Maria Burska – redaktor naczelny – „Przegląd Gastronomiczny”,
Danuta Siekierska – „Przegląd Gastronomiczny”,
Anna Wasiak – Ministerstwo Edukacji Narodowej,
Renata Świderska – Kuratorium Oświaty w Warszawie,
Mirosław Rzucidło – Żywiec Zdrój SA,
Jerzy Kruk – dwukrotny vice-mistrz Polski Sommelierów,
Paweł Maliszewski – Coffee Zone,

Podczas spotkania przedstawiono korzyści wynikające z przynależności podmiotów do Klastra. Zaprezentowano ofertę Klastra, firm członkowskich przed szeroką publicznością oraz harmonogram planowanych wspólnie działań.

„Polscy Liderzy Gastronomii” funkcjonują w oparciu o zasady partnerstwa i współpracy, której jednym z najważniejszych efektów będzie zintegrowanie podmiotów z branży gastronomicznej.  Wspólne i efektywne działania Klastra, oparte na wymianie wiedzy
i doświadczeń, umożliwią rozwój obecnych i ułatwią tworzenie nowych, kompleksowych rozwiązań i usług na wysokim poziomie. Klaster jest otwarty na przyjęcie nowych podmiotów zainteresowanych współpracą i działaniami partnerskimi.

Zapraszamy do współpracy!